Gure Group - Reklambyrån i nätverksform 

Erfarenheten gör oss breda, kreativiteten ger oss höjd och strategin definierar oss. Vårt arbete gör våra kunders varumärken starka och framgångsrika.

Varmt välkommen till Gure Group!

Gure Group är en reklambyrå i nätverksform som består av ett 50-tal frilansande förmågor: strateger, kommunikatörer, kreatörer, copywriters och designers vilka handplockas för den bästa lösningen för kunden. Dessutom finns ett stort leverantörsnätverk som kopplas in utifrån behov, t ex foto, film, radio, tryckeri, webb, mobila lösningar, sociala medier, mässor, digitala lösningar, brandad musik, arkitekter för att stärka varumärken etc. Oavsett om vi jobbar med medarbetare eller leverantörer, gillar vi hög service och kvalitet. Vi älskar att skapa resultat tillsammans med våra kunder.