Gure Group - Reklambyrå och arkitektur i nätverksform 

Nu tar vi ett riktigt helhetsgrepp med 
IDENTITET360+

 

Värdet av en samstämmig varumärkesidentitet har aldrig varit högre än i dag. En tilltalande fasad räcker inte längre – det behövs ett helhetsperspektiv för trovärdighet och framgång.

Gure Group är inte bara en vanlig reklambyrå, vi erbjuder en rad strategiska och kreativa experter samlade under ett paraply. Det gör att vi kan ta ett samlat grepp om allt det som kommunicerar ditt varumärke: från första ordet i rubriken till en väldesignad känsla i lokalen där du möter dina kunder eller där dina medarbetare jobbar. 

Senaste tillskottet i mixen är INREDNINGSARKITEKTUR – en viktig varumärkesstärkare, inte minst för butiker, restauranger, hotell och kontor med kundbesök.

Vi kan hjälpa dig börja resan mot bra kommunikation ur alla perspektiv, varvet runt, på flera sätt. Antingen genom ett genomgripande varumärkesgrepp för en effektiv plattform att bygga vidare från. Eller genom att börja med din viktigaste kommunikationsbärare, till exempel en trycksak, webbplatsen eller någon annanstans där kundmötet sker, och jobba oss vidare därifrån.

Hör av dig så tar vi ett första nystartsmöte!

Carina Gure, ägare, kreativ projektledare
carina@guregroup.se 0739-282005

 


 

 

Erfarenheten gör oss breda, kreativiteten ger oss höjd och strategin definierar oss. Vårt arbete gör våra kunders varumärken starka och framgångsrika.

Varmt välkommen till Gure Group!

Gure Group är en reklambyrå med arkitet-/inredningsdel i nätverksform som består av ett 50-tal frilansande förmågor från kända byråer/arkitektfirmor: strateger, kommunikatörer, kreatörer, copywriters, designers, arkitekter/inredare vilka handplockas för den bästa lösningen för kunden. Dessutom finns ett stort leverantörsnätverk som kopplas in utifrån behov, t ex foto, film, radio, tryckeri, webb, mobila lösningar, sociala medier, mässor, digitala lösningar, brandad musik, arkitekter/inredare för att stärka varumärken etc. Oavsett om vi jobbar med medarbetare, kunder eller leverantörer, gillar vi högsta service och kvalitet. Vi älskar att skapa resultat, starka varumärke tillsammans med våra kunder.